Wybierz e-IPD!

E-IPD to system stworzony dla specjalistów rynku pracy tj. doradców zawodowych i pośredników pracy.

E-IPD to aplikacja stworzona dla doradców zawodowych i pośredników pracy.

E-IPD ma na celu pomoc w świadczeniu usług, poprzez wykorzystanie elektronicznego systemu opracowania, przetwarzania i zachowywania dokumentów (Indywidualny Plan Działania, Indywidulana Ścieżka Reintegracji Społecznej, Kontrakt Socjalny).

Główne korzyści wynikające z użytkowania E-IPD:

  • ujednolicenie formy wsparcia doradców zawodowych
  • dostęp do bazy i dokumentacji klientów 24/7
  • tworzenie wielu wersji dokumentów, ze względu na weryfikowanie i aktualizację działań beneficjenta/klienta
  • doradztwo zapewnione jest w sposób trwały i ciągły w czasie

Realizacja IPD to złożony proces wymagający podjęcia szeregu działań. Nasz portal pozwala spełnić potrzeby związane z realizacją wsparcia w oparciu o E-IPD.